De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is veel meer dan alleen een bibliotheek. Het is een culturele instelling, met 26 vestigingen verspreid door de stad, die ervoor wil zorgen dat alle Amsterdammers kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft.

 

 

Waar dit in de 20ste eeuw in bibliotheken vooral gebeurde met boeken, vraagt de 21ste eeuw om meer leervormen en een breder aanbod, ondersteund door moderne faciliteiten en apparatuur. In de meest recente moderniseringsslag werd er gekozen voor de krachtige EB-L1100U laserprojectoren van Epson.

Anno 2018 is de OBA in Amsterdam harder nodig dan ooit. Om alle inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de informatiesamenleving en om hen laagdrempelige, openbare plekken te bieden om te werken, te leren, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Na bijna 100 jaar is de OBA evenzeer bibliotheek als podium, expositievloer, studio, laboratorium, workshopruimte, leslokaal, lees- en studiezaal. Bovendien wil de OBA over enkele jaren het bezoekersaantal van 4 naar 5 miljoen per jaar hebben gebracht, onder het motto: samen voor heel Amsterdam.

*

Transitie naar de toekomst

De OBA zit momenteel middenin een grootschalige transitie, waar ook technologie een essentiële rol in speelt, stelt Jan Scholte, Hoofd Beheer van de OBA: “We hebben bijvoorbeeld zogenaamde ‘maakplaatsen’, dat zijn ruimtes waar bezoekers met 3D-printers en lasersnijders vaardigheden voor de 21ste eeuw kunnen opdoen. Ook worden er jaarlijks bijna 7.000 drukbezochte activiteiten georganiseerd, zoals theatervoorstellingen, exposities, workshops en filmvoorstellingen. Dat vraagt natuurlijk wel wat van je technische faciliteiten. Het is voor ons belangrijk om bezoekers hoogwaardige technologische middelen te bieden in een maatschappelijke context, waar financiën toch vaak een heikel punt zijn.

*

Krachtige projectoren

De centrale vestiging op de Oosterdokskade wordt momenteel verbouwd en dat was de aanleiding om de aanwezige projectietechnologie te evalueren en waar nodig te vervangen. “We ontvangen groepen, bieden leslocaties aan scholen en organiseren allerlei activiteiten,” vertelt Scholte. “Daarom zorgen we ervoor dat er hedendaagse technologie aanwezig is in onze vestigingen, waaronder moderne projectoren. We kijken per locatie en ruimte wat er nodig is. Voor de lesruimtes hebben we bijvoorbeeld ulta short throw (type EB-580W) projectoren, die dicht op het bord waarop geprojecteerd wordt hangen en eenvoudig verplaatst kunnen worden als dat nodig is. Voor de presentatiezalen zijn hele krachtige projectoren nodig, die ook bij veel daglicht nog een helder en scherp beeld geven.

*

De keuze voor Epson

Een extern adviesbureau stelde een lijst op met de eisen waaraan de nieuwe projectoren moesten voldoen. Op basis van dit advies werd er een aanbestedingstraject gestart om een geschikte implementatiepartner te vinden. De keuze viel op technisch servicecentrum Uniteve, een partij met bewezen expertise, waarmee de OBA in het verleden al positieve ervaringen had.

Wij gingen op basis van de aangeleverde specificaties verschillende projectorfabrikanten met elkaar vergelijken,” vertelt Pim Sonneborn, eigenaar van Uniteve. “Hier kwamen meerdere opties uit naar voren, die ongeveer gelijk presteerden. Epson was met de EB-1100U projector niet alleen financieel de meest aantrekkelijke optie die aan alle specificaties voldeed, maar produceerde ook het laagste geluidsniveau. Dat is een belangrijk punt, vind ik. In een zaal waar bijvoorbeeld presentaties worden gegeven, wil je niet voortdurend het gezoem en geblaas van de projector horen. Het voordeel van laserprojectoren is ook dat ze weinig onderhoud behoeven en toch de hele dag, dag in dag uit, kunnen draaien. En dat het stroomverbruik van de Epson-projectoren lager is dan veel andere modellen, is mooi meegenomen. De OBA vervult toch een zekere voorbeeldfunctie, als maatschappelijke instelling.

*

“Als het niet bevalt, dan neem ik ze onmiddellijk terug.”

Wat mij over de streep trok, was dat Uniteve net als wij een sterke focus op kwaliteit had,” zegt Scholte. “Pim was zo overtuigd dat Epson de juiste keuze was, dat hij zei: Als het niet bevalt, dan neem ik ze onmiddellijk terug. Met die garantie en dat vertrouwen heb ik vervolgens ook de directie kunnen overtuigen.

*

Gebruiksgemak

In de centrale vestiging werden vijf Epson laserprojectoren geïnstalleerd, plus nog een in vestiging Zuidoost. Daarnaast werd er een flink aantal ultra short throw projectoren afgenomen voor de leslokalen en de kleinere presentatieruimtes. “Het beeld van de laserprojectoren is fantastisch,” vertelt Scholte. “Onze grootste presentatiezaal heeft een glazen wand, waardoor overdag zonlicht naar binnen schijnt. Ook dan is het beeld nog echt heel scherp en helder.

Wat opvalt, is het gebruiksgemak van de huidige projectie-setup,” zegt Scholte. “Gebruikers hoeven alleen hun laptop aan te sluiten op de HDMI-kabel en het werkt. Dat betekent dat er veel minder tijd gaat zitten in ondersteuning en het oplossen van technische problemen. Als er iets niet werkt, dan ligt dat tot dusver altijd aan een kabeltje ofzo. De projectoren zijn ook eenvoudig aan onze andere systemen te koppelen, en we kunnen nu vanaf een klein paneeltje alles bedienen: het licht, de gordijnen, het scherm, het geluid en de projector. Een kind kan de was doen!